MIT App Inventor Gallery

You are not logged in.

 
Your Apps
(You need to be logged in)

UIPECEuropeanCrafts_Cz

May 17, 2022, 4:11 p.m. Likes: 0

Tato aplikace poskytuje informace redigované a přeložené studenty o nejdůležitějších a také rizikových řemeslech každé země účastnící se projektu. Španělsko, Estonsko, Litva, Česká republika, Island a Spojené království.

Credit: 

Kredit: Tato aplikace je jedním z finálních produktů vytvořených projektem UIPEC erasmus+. (eucrafts.eu) UIPEC je zkratka pro „Using ITC to Preserve European Crafts“ . Jde o vzdělávací projekt Erasmus+, který si klade za cíl propagovat tradiční řemesla ve školách s využitím nových technologií a podnikatelských metod mezi mladými lidmi.

eucrafts.eu


Load App Into MIT App Inventor
Other projects by same author
Report Project
Permanent link:  https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=43dfa2d1-ff1b-4220-8970-65f8a7fd6873